İmparatorluk Formülü

Dergâh ve Devletin birlikte sistematize edilmesi aziz milletimizin imparatorluk formülüdür.

Ancak bu kurgunun olmazsa olmazı, dergâh, devlet ve bileşkesinin iyi tanımlanmasıdır. Birbirlerine karşı hadlerinin iyi belirlenmesidir.

Bunlardan birinin diğerine karşı haddini aşması, zulme ve ikisinin de birlikte yok olmasına yol açar.

En genel anlamda dergâhın görevi insanı terbiye etmek ve ahlâkî olgunluğunu temin etmektir. Insanı ( kemâle erdirmek) yetiştirmektir.

Devletin görevi, parası ve ordusu ile dirlik ve düzeni temin etmektir. Adaleti tesis etmektir.

Burada bir nevi iyi tanımlanmış kuvvetler ayrımı gereklidir .

Örneğin, Osmanlıyı yıkan unsurlardan biri de dergâhların devleti yönetmeye kalkmasıdır.

Devlet yönetimi bilgi, beceri ve yetkinlik ister. Bunlara sahip olmayan dergâhların haddini aşması devletin çöküşünü hızlandırmıştır. Türkiye’mizdeki sıkıntı ise, bunun tersidir. Devletin dergâhları yönetmesidir.

Bu uygulama ile yıllar içerisinde, devlet adamlarının yaptığı yanlışları kutsayan bir din bilginleri anlayışı oluşmuştur.

Ahlâkî olgunlaşmayı üçüncü dördüncü plana atan ama rüşvete ve faize bile fetva vermeye tevessül eden ucube bir anlayış!

Özetle, bu asırda, dergâh ve devleti kim birlikte kurgulayabilirse, yeni imparatorluğun kurucusu ve yöneticisi de o olacaktır.

Milletimizin tarihi müktesebatına baktığımızda, bunun bir şekilde mutlaka gerçekleşeceğini anlıyoruz.

Bekliyoruz…

(Not: Yanlış dergâh ve devlet tanımlamaları veya örnekleri, önermeyi zayıflatmaz, güçlendirir!) (26 Ağustos 2019 – Ankara)

Prof. Dr. Mete Gündoğan

1 yorum

  1. Sosyal Denge Modelinde sosyal birkurum olarak “din”e, birkuvvet (=fonksiyon) olarak “denetleme” yeri verilmiştir. Dört sosyal kurum ve dört kuvvet arasındaki sosyal denge ise “lâiklik” olarak tanımlanmıştır. Bu sonuç, bizce çağımızda aranan uzlaşmacı tutuma ortam hazırlayacak ve en çok yardım edecek bir değerlendirme olarak kabul edilebilir.Bu çalışmada, “lâiklik ile kuvvetler dengesinin aynı şeyler olduğu’’ sonucuna varılmıştır.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.