Marjinallerin ekonomisi

Temmuz 1997’nin ikinci yarısından itibaren Uzak Doğu’da mali bir kriz çıkmıştı. Tayland’da başlayan kriz bir domino etkisi oluşturmuş ve tüm Güneydoğu Asya’yı sarmıştı. Asya Kaplanları […]