Fakirleştiren Büyüme

Ülkemizde ne zaman ekonomik bir büyüme yaşansa halk bunu bir şekilde hissetmiştir. Yani, makro ekonomik göstergelere yansıyan büyüme, halka da yansımıştır. Bunun tipik bir örneğini 54. Erbakan Hükümeti döneminde gördük. […]