İlim, Öğretmenler ve Hocalar

B/ilimin Artma ve Eksilmesi Çağını ve çağları aşan Endülüs’lü Muhyiddin İbn-i Arabi, Fütûhât-ı Mekkiyye adlı eserinde “İlimlerin Artma ve Eksilme Nedenlerinin Bilinmesi” konusunu açıklarken şu ayet ve hadisten hareket eder. […]