Kutadgu Bilig Okumaları

Bu video serimizde 11. yüzyıl Karahanlı Türklerinden Yusuf Has Hacib’in Doğu Karahanlı hükümdarı ve Kaşgar Prensi Tabgaç Uluğ Buğra Kara Han’a atfen yazdığı ve takdim ettiği Orta Türkçe eseri olan Kutadgu Bilig’i sizler için değerlendirmeye çalışıyorum…