FAİZ TUZAĞI

İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz, gün geçtikçe derinleşmekte ve başta ülkemiz olmak üzere bütün dünyayı bir felaketin eşiğine doğru sürüklemektedir.
Mevcut problemler için, çözümün yine mevcut düşünce ve kurumsal yapıda bulunabileceğine inanan ve “ortodoks ekonomi” şeklinde adlandırabileceğimiz ekonomi anlayışı ile buna bağlı paradigmalar artık iflas etmiştir. Dahası, ortodoks ekonomi, günümüz problemlerinin bir parçası haline gelmiştir. Bu ekonomi anlayışının ana omurgasını ise içinde bulunduğumuz Borca Dayalı Para Sistemi
oluşturmaktadır.
Ancak bu sistemler anlatılırken kullanılan ekonomik jargon konuyu soğutmakta, anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Dolayısıyla, bunların ne anlama geldiklerini sade bir dil ve mantıkla ortaya koymak zarureti doğmaktadır. Problemleri net olarak tanımlamak ve göstermek çözümlerin ilk adımıdır. Çünkü sorunların net olarak görülebilmesi, çözümlerin de kavranabilmesine yardımcı olur. Aksi takdirde, çözümün nedeni dahi tartışılır hale gelebilir ve insanlar çözümün eleştirilerini gerçek problemlerden habersiz yaparak komik ve bilgisiz duruma düşebilirler. Bu çerçevede, yaşadığımız ekonomik problemlerin net olarak anlaşılabilmesi için, insanların içinde bulunduğumuz “faiz tuzağı”nı net olarak görebilmesi gerekir.


İşte bu kitapçıkta, Borca Dayalı Para Sistemi’nin, diğer bir ifade ile faizci düzenin, bizi nasıl körleştirdiğini herkesin anlayabileceği net bir şekilde izah etmeye çalışacağız. Bunu yaparken de bir hikâye anlatımını uygun gördük. Akademik modelleme düzeyinden ziyade, çok basit ve sade ifadelerle, ne tür inanılmaz mecralara sürüklendiğimizi anlatacağız. Özellikle de faizin nasıl türlü türlü belalara sebep olabilecek bir mikrop olduğunu en açık şekliyle göstermeye çalışacağız.
Bugün Dünya’da, faizci ekonomik sistemlerin insanlığı ne kadar tahrip ettiğini gören birçok araştırmacı var. Hatta Batı toplumlarında dahi bu tür örneklere rastlanmakladır. Çünkü faiz sadece ülkemizde değil, uygulandığı her yerde zulüme vesile olur. Bu zulmün net olarak ortaya konulabilmesi, çözümün de net olarak anlaşılabilmesi açısından oldukça önemlidir. Bu çabamızla, umarız ki faize dayalı zulüm kapısının kapanmasına ve Hokka dayalı adalet kapısının yeniden açılmasına bir nebze de olsa katkıda bulunuruz.
Bu çalışmalarda bize çizgileriyle yardımcı olan sevgili Ekrem Yücel Bağlarlı, düşünce bazında katkıları olan değerli dostlarım D. Murtaza Ata, Dr. Hüsnü Demircan, sevgili Murat Ata, Muhittin Yıldırım ve dahi değişik vesilerle yardımcı olan diğer birçok arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim.
Ayrıca ve öncelikle, kendisi ve ekibinden konu ile ilgili birçok ders ve örnek aldığım, kendi ifadesi ile, çıplak ayaklı Profesör Ken Palmerton ve kıymetli araştırmacı David M. Pidcock da teşekkürü hak edenlerin başında gelir. (Bu kitapçığın yazılmasında kendilerinin emeği ve fikirleri çoktur.)
Mete Gündoğan, Ocak 2002, Ankara
Kitabın Pdf Halini İndirmek İçin Tıklayınız

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.