İhracatta Başarılı mıyız !?

Ekonomide son yaşanan olumsuzluklar karşısında alınan tedbirlerle herkesin gözü ihracatçıların üzerine çevrildi. Toplantı üzerine toplantılar yapılıyor. Demeç üzerine demeçler veriliyor. İhracatçılardan tek istenen şey performanslarını […]

Medyen Halkı ve Biz

Kur’an’ı Kerim’de Medyen halkından bahsedilir. Medyen halkı, haktan adaletten çok uzaklaşmış olduğu için Allah onları ıslah etmek üzere Şuayb peygamberi göndermiştir. Şuayb peygamber Araptır. Kitapta, […]