Yaşam Tarzına Müdahale Sorunu

29 Temmuz 2013 Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN 0

“Yaşam tarzına müdahale” ifadesini çok sık duyuyoruz. Bu ifade ülkemizde genellikle şu çerçevede algılanıyor; özgürlüklerin kısıtlanması, neyin nasıl yapılacağının dikte ettirilmesi, nasıl giyinileceğinin, nasıl yenilip içileceğinin, nasıl oturulup kalkılacağının belirlenmesi… […]

Kim Neden Karşı ?!

8 Ağustos 2012 Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN 0

Gönüllü “ÖBİ”ler Bir an şöyle bir şeyleri hayal edelim: Diyelim ki para sorunu yok. İşgücü, bilgi, teknoloji, arazi, malzemeler ve hammadde bol miktarda var. Bu durumda neler yapabiliriz? Neler yapmayız […]

İlim, Öğretmenler ve Hocalar

B/ilimin Artma ve Eksilmesi Çağını ve çağları aşan Endülüs’lü Muhyiddin İbn-i Arabi, Fütûhât-ı Mekkiyye adlı eserinde “İlimlerin Artma ve Eksilme Nedenlerinin Bilinmesi” konusunu açıklarken şu ayet ve hadisten hareket eder. […]

Neler Değişmeliydi ?

2000’li yıllarla birlikte hem ülkemizde hem bölgemizde hem de dünyada birçok şey değişti ve değişmeye devam ediyor. Değişim, eşyanın doğasında var. Ardışık iki an aynı olmuyor. Siz isteseniz de istemeseniz […]

Paradigma Değişiyor

30 Aralık 2011 Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN 0

Paradigma Değişimi Şart Günümüz Türkçesinde oldukça sık kullanılan “paradigma” ifadesi bireyin algılama, yorumlama ve bilme süreçleriyle ilgili tüm etkenlerin yarattığı örgütlü ve dinamik bir düşünsel sistemdir. Kısaca algı düzeneği de […]