Milli Görüş…

Milli Görüş, Cumhuriyet tarihimizin sivil bir hareketidir ve Milli ve manevi değerler üzerinden siyaset yaparak Yaşanabilir Bir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya kurma idealiyle hareket eder.

Mecrasını Arayan Su

26 Haziran 2014 Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN 0

Günümüz gelişmelerini anlamak için geriye giderken uğramamız gereken ilk yıl olarak 2001 yılını tespit etmiştik. Bu yılı, yakın tarihimizin en önemli ekonomik krizleri, neo-liberal politikaların yasalaşması, küresel finans kapitale eklemlenmemiz, […]

Fakirleştiren Büyüme

Ülkemizde ne zaman ekonomik bir büyüme yaşansa halk bunu bir şekilde hissetmiştir. Yani, makro ekonomik göstergelere yansıyan büyüme, halka da yansımıştır. Bunun tipik bir örneğini 54. Erbakan Hükümeti döneminde gördük. […]