Büyük Çıkışlar Büyük İdeallerin Üzerinden Gerçekleşir

Tarihimizi incelediğimizde, büyük çıkışların üç sacayağı olduğunu görürüz. Birincisi, sahip olunan köklü değerlere bağlılıktır. İkincisi, mevcut gerçeklerin tüm çıplaklığı ile bilinmesi ve üçüncüsü de yeni bir değersayımın (paradigma) ortaya konulmasıdır. İşte bu üç olgu, her tarihi büyük çıkışımızın temelini oluşturur. Şimdi bunları özetle açıklayalım. Bir insan ya da kadro bu millete hizmet edecekse, şu üç hususu özümsemiş olması gerekiyor. Yani bunlar özünde var olması gerekiyor. … Okumaya devam et Büyük Çıkışlar Büyük İdeallerin Üzerinden Gerçekleşir

Paradigma Değişiyor

Paradigma Değişimi Şart Günümüz Türkçesinde oldukça sık kullanılan “paradigma” ifadesi bireyin algılama, yorumlama ve bilme süreçleriyle ilgili tüm etkenlerin yarattığı örgütlü ve dinamik bir düşünsel sistemdir. Kısaca algı düzeneği de denilebilir. Yerleşik eğitim, genellikle paradigmanın bir parçasıdır. Keza, akademik çalışmaların bir kısmını da buna dahil edebiliriz. Dolayısıyla “eğitilmiş”, “öğretilmiş” insanlardan paradigma değiştirmesi beklenemez. Paradigmayı pekiştirmesi beklenilebilir. Cari paradigma bu yapısı ile kendisini besler durur. Eğer … Okumaya devam et Paradigma Değişiyor