Hazine Sürekli Dış Borçlanmaya Gidiyor

Günümüzde ülkemiz hala inanılmaz bir şekilde borçlandırılmaya devam ediliyor. Mevcut sistem Borca Dayalı Para Sistemidir [BDPS] ve bu şekliyle borçlanma sistemleştirilmiştir. Borçlar çeşitli finansal aracı kurumlar vasıtasıyla dünyanın her yerinden alınıyor. Bu işlemler değişik bir jargon ile […]

Şu Fotoğrafa İyi Bakın

Brüt Dış Borç stokunun, Milli Gelire (GSYH) oranı %56’ya ulaştığında 2001 krizini yaşadık. Cumhuriyet tarihimizin en ağır krizlerinden biriydi. Akabinde yaşanan seçimlerde halk, krize karşı tepkisini, yepyeni bir oluşum olan Ak Partisi’ni iktidara getirerek verdi. […]