Refahı Bölüşeceğiz Refahı

Hızla küreselleşen dünya ekonomisi, bugüne değin geliştirilen ekonomik paradigmaların (değersayımların) neredeyse tamamını ortadan kaldırmıştır. Tüm bunların yerine, “dokunulmaz” bir sıfatla küresel elitlerin menfaatlerini koruyan sistemlerin yerleştiğini görüyoruz. Bu hemen hemen her yerde bu şekilde ortaya […]